نام پايان نامه : رگولاتورهاي كيوك Cuk)) و طراحي يك نمونه از آن

 

موضوع: الكترونيك قدرت

تعداد كل صفحات:  84 

كلمات كليدي: چاپر dc، چاپر كيوك، رگولاتور كيوك ، طراحي چاپرها، مبدل كيوك، مدارهاي سوئيچينگ، MOSFET

به همراه اين پايان نامه ديگري به شرح زير به رايگان ارائه مي شود.

نام پايان نامه: رگولاتورها، چاپرها و منابع تغذيه سوئيچينگ با فرمت word

 

 

فهرست

فصل اول

 مقدمه

 كليات پروژه

 هدف پروژه 

 مراحل طراحي پروژه

 مفاهيم كلّي

 انواع چاپرها

 اساس طرز كار كاهش پله 

 اساس طرز كار افزايش پله

 نوع عملكرد چاپر

 رگولاتورهاي تغيير دهنده حالت 

 عوامل ايجاد خطا و اثرات جانبي 

 ملاحظات مغناطيسي

 فصل دوم

رگولاتور كيوك و نحوه عملكرد آن

 روابط رياضي حاكم بر رگولاتور كيوك

 معرفي قطعات قدرت مورد استفاده

 ديود و سلف 

سوئيچ  ( MOSFET )

  حفاظت  MOSFET

 انتخاب فركانس كار رگولاتور و محاسبه مقادير سلف و خازن 

   مشخصات IRF740

 پيشنهاداتي در مورد تغيير در مبدل كيوك و اشكالات وارد بر آن

 فصل سوم

 طراحي مدار درايو

 راه اندازي گيت MOSFET

 تقويت جريان راه اندازي گيت 

 طراحي مدار كنترل

 طراحي مدار كنترل ولتاژ

 طراحي مدار كنترل جريان 

توليد پالس مربعي بوسيله تقويت كننده عملياتي

مشخصات آي سي  TL494

 آي سي 7667

رگولاتورهاي ولتاژ 78XX

برخي از مدهاي مختلف استفاده از  TL494

 فصل چهارم: نتيجه گيري

شماي كلي رگولاتور كيوك طراحي شده

بخشهايي  از پايان نامه

مقدمه:

در بسياري از كاربردهاي صنعتي به يك مبدل براي تبديل يك منبع dc ولتاژ ثابت به يك منبع dc ولتاژ متغير نياز مي باشد.  چاپر dc وسيله اي است كه مستقيماً ولتاژ dc با يك سطح مشخص را به سطح ولتاژ dc ديگري تبديل مي كند و به نام مبدل dc به dc يا رگولاتور متغير نيز شناخته مي شود .

چاپرها به طور گسترده اي براي كنترل موتور در اتومبيل هاي الكتريكي ، چنگال هاي بالابرنده،درحفر معدن و ... به كار مي روند . از مشخصات چاپرها ، كنترل دقيق شتاب ، بازده بالا و پاسخ ديناميكي سريع مي باشد و در ترمز dcجهت بازگرداندن انرژي به منبع به كار گرفته مي موتورهاي شوند كه خود مي تواند سبب ذخيره سازي انرژي در سيستم هاي حمل و نقل با توقف زياد مي باشد. رگولاتورها در طراحي منابع تغذيه dcنيز به كار گرفته مي شوند كه اين منابع تغذيه بايد بتوانند توان معيني را در مقادير مشخص ولتاژ و جريان كه توسط مصرف كننده تع يين مي شود ، تنظيم و تحويل دهند. به طور كلي منابع تغذيه را مي توان به دو دسته عمده زير تقسيم كرد............

............. از مزاياي مهم منابع تغذيه سوئيچينگ مي توان به داشتن فيدبك ، براي تثبيت و پايداري خروجي و يا به عبارت ديگر براي كنترل تغييرات ولتاژ و جريان خروجي كه در اثر كاهش و افزايش بار ايجاد مي شود ، اشاره نمود . بسته به طراحي مناسب مدار فيدبك ، مي توان خطاي ولتاژ و جر يان را در حد μs جبران نمود. همچنين در اين منابع دقت تغييرات جريان و ولتاژ مي تواند بسيار زياد باشد و به همين دليل اين منابع مي توانند براي تغذيه مدارت الكترونيكي حساس به ولتاژ و جريان استفاده شوند.........

............. چاپرها را مي توان به سه دسته چاپرهاي افزاينده ، كاهنده و افزاينده -كاهنده تقسيم  نمود . در چاپرهاي افزاينده ولتاژ خروجي بيشتر از ولتاژ ورودي است و در چاپرهاي كاهنده برعكس آن است . و در دسته سوم ولتاژ خروجي بسته به نياز مي تواند بيشتر يا كمتر از ولتاژ ورودي باشد............

به همراه اين پايان نامه ديگري به شرح زير به رايگان ارائه مي شود.

نام پايان نامه: رگولاتورها، چاپرها و منابع تغذيه سوئيچينگ

فهرست اين پايان نامه

مقدمه

بخش اول: مروري بر منابع تغذيه سوئيچينگ

مقايسه منابع تغذيه سوئيچينگ با منابع تغذيه خطي  

بخش دوم: اصول منابع تغذيه سوئيچينگ

1-2: انواع رگولاتورهاي ولتاژ  

2-2:چاپرهاي DC 

3-2: اصول رگولاتورهاي سوئيچينگ 

بخش سوم: رگولاتورهاي سوئيچينگ فاقد ترانسفورماتور ايزوله کننده

1-3:رگولاتور باک  Buck 

2-3: رگولاتور بوست  Boost 

3-3: رگولاتور باک – بوست  Buck – Boost  

بخش چهارم: رگولاتورهاي سوئيچينگ با ترانسفورماتور ايزوله کننده

1-4: رگولاتور فلاي بک  Fly Back   

2-4: رگولاتور پوش پول  Push Pull 

3-4: رگولاتور نيم پل  Half Bridge 

4-4: رگولاتور تمام پل  Full Bridge

بخش پنجم: مدارات مجتمع  IC هاي  کنترل کننده منابع تغذيه 

1-5: کنترل  نوع  حالت شبه رزونانسي  

2-5: کنترل  نوع  حالت ولتاژ  

3-5: کنترل  نوع  حالت جريان  

4-5: معرفي تراشه UC3842/3/4/5 با کنترل جريان  

5-5: معرفي تراشه TC170 باکنترل جريان  

6-5: معرفي تراشه LM5020 – 1/2 با کنترل جريان  

7-5: معرفي تراشه L5991/1A با کنترل جريان  

بخش ششم: ضمايم

الف: خانواده IC هاي CS2842/3A و CS3842/3A

ب: مجموعه IC هاي UCC28C40/1/2/3/4/5 و UCC38C40/1/2/3/4/5

ج: تراشه TEA2019

د: گروه IC هاي UC1/2/3856

و: خانواده IC هاي UCC1/2/3806

ز: تراشه FAN7601

 

فهرست جداول و نمودارها

زگولاتور سوئيچينگ ساده 

چاپر كاهنده 

چاپر افزاينده 

عناصر رگولاتورهاي سوئيچينگ 

شكل موجها و دياگرام رگولاتور باک 

شكل موجها و دياگرام رگولاتور بوست 

شكل موجها و دياگرام رگولاتور باک  بوست 

شكل موجها و دياگرام رگولاتور فلاي بک 

شكل موجها و دياگرام رگولاتور پوش پول  

  شكل موجها و دياگرام رگولاتور نيم پل  

شكل موجها و دياگرام رگولاتور تمام پل

 دياگرام ساده شده MC34066 به نقل از شركت موتورولا 

طرح پايه حالت كنترل ولتا‍ژ  

  طرح پايه حالت كنترل جريان  

دياگرام داخلي تراشه هاي UC3842/3/4/5

جدول مقادير UVLO و DUTY CYCLE

نمودار هيسترزيس 

نمودار زمان مرده 

حالت كنترل جريان 

جبران سازي 

نحوه استفاده از نوسان ساز خارجي  

دياگرام داخلي تراشه TC170  

دياگرام نوسان ساز داخلي TC170  

نمودار فركانس بر حسب Rt و Ct  

نحوه محدود كردن جريان   46

دياگرام داخلي تراشه LM5020 – 1/2  

دياگرام داخلي تراشه L5991/1A  

نحوه اتصال قطعات نوسان ساز 

نمودار زماني عملكرد HICCUP  

شماي داخلي قسمت حس جريان 

دياگرام حالت STANDBY در تراشه  

مقدمه:

ايده منابع تغذيه سوئيچينگ در سال 1970 توسط مهندسان الكترونيک مطرح گرديد كه در ابتداي امر از بازدهي پاييني برخوردار بود ولي در مقايسه با باتريها و منابع تغذيه آنالوگ وزن و حجم كوچكتر ولي در عين حال توان بالايي داشتند.

در طرحهاي نخستين منابع تغذيه از عناصر ابتدايي نظيرBJT  و مداراتMONOSTABL و ASTABL استفاده مي شد كه اين خود باعث كاهش راندمان چيزي درحدود 68%           مي شد. امروزه منابع تغذيه سوئيچينگ جايگاه خاصي در صنعت برق و الكترونيک و مخابرات يافته اند و بدليل برتريها و مزاياي زيادي كه نسبت به ديگر منابع تغذيه دارا       مي باشند توجه صنعتگران ومهندسان برق را به خود معطوف كرده اند تا جايي كه     گروهي از مهندسان الكترونيک در بهبود و كاراييها و كيفيت آنها تحقيقات گسترده اي     انجام داده اند البته نتيجه اين تلاشها پيشرفت روزافزوني است كه در ساخت اين سيستمها  پديد آمده است. البته پيشرفت درتكنولوژي ساخت قطعات نيز تاثيربسزايي درمنابع تغذيه سوئيچينگ داشته است.

با پيداش ماسفتهاي سريع و پرقدرت تلفات ترانزيستوري بطور چشمگيري كاهش پيدا كرد و عمده تلفات در ترانسها خلاصه شد كه براي غلبه بر اين مشكل فركانس كاري مدار را تا حد MHZ 1 افزايش دادند.

قيمت: ۲۲000 تومان (بیست و دو هزار تومان)

 

 

جهت سفارش این پروژه اینجا كلیك كنید

 تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 

 منبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 تیر 1390    | توسط: مهندس نوری    |    | نظرات()