نام پایان نامه : ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبكه عصبی و SVM

 

موضوع: شبكه های انتقال و توزیع و سیستمهای قدرت

تعداد كل صفحات:  112

كلمات كلیدی: امنیت استاتیكی، سیستم قدرت، شبكه های عصبی، انرژی رسانی، نرم افزار SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM)  ،

با سطح علمی مناسب 

 تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 

فهرست

فصل اول: مفهوم امنیت شبكه قدرت

1-1          انرژی رسانی و مفهوم امنیت

1-2          ارزیابی امنیت

1-3          آنالیزهایی برای ارزیابی امنیت

1-4          ارزیابی امنیت استاتیكی

1-4-1 روش وقایع قطعی

1-4-2 روش احتمالات اتفاقی

فصل دوم: شبكه های عصبی

مقدمه

2-1 تاریخچه شبكه عصبی

2-2 مدل نرون

2-2-1 مدل تك ورودی

2-3 توابع محرك

2-3-1 تابع محرك خطی

2-3-2 تابع محرك آستانه دو مقدار حدی

2-3-3 تابع محرك زیگموئیدی

2-4 مدل چند ورودی

2-5 فرم خلاصه شده

2-6 شبكه تك لایه

2-7 شبكه های چند لایه

2-8 شبكه های پسخور یا برگشتی

2-9 معرفی سه شبكه عصبی

2-9-1 پرسپترون تك لایه

فصل سوم: SVM

چكیده

3-1 تئوری یادگیری آماری

3-2 بعد vc

3-3 ابر صفحه جداساز

3-4 ابر صفحه جداساز بهینه

3-5 ابر صفحه جداساز بهینه تعمیم یافته

3-6 تعمیم به فضای دارای ویژگی ابعادی بالا

3-7 بررسی اجمالی

3-8 توابع كرنل

3-8-1 كرنل خطی

3-8-2 polynomial

3-8-3 rbf

3-8-4 erbf

3-8-5 MLP

3-8-6 سری های فوریه

3-8-7 چند جمله ای ها

3-8-8 چند جمله ای b

3-8-9 كرنل های جمع پذیر

3-8-10 كرنل های چند بعدی

3-9 سنجش عملكرد

3-10 انتخاب كرنل مناسب

3-11 مقایسه بین شبكه های عصبی مصنوعی و svm

فصل چهارم: نرم افزار SVM

4-1 نرم افزار SVM

4-2 خصوصیات نرم افزار SVM

فصل پنجم: انتخاب حالت مناسب

5-1 تعریف حالت

5-2 استفاده از PSAT (روش اول)

5-3 نرم افزار PSAT

5-4 استفاده از PSAT (روش دوم)

5-5 روش بدست آوردن حالت n بعدی

5-6 بدست آوردن حالت به كمك power world simulator

منابع

قیمت: ۲۱۰۰۰تومان

 منبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 تیر 1390    | توسط: مهندس نوری    |    | نظرات()